Kontakt

FISHLAND, s.r.o.
Palcmanská Maša 298,
053 76 Mlynky,
Slovenská republika

IČO: 47733411
DIČ: 2024065725
IČ DPH:SK2024065725


Korešpondenčná adresa:
FISHLAND, s.r.o.
Majerská cesta 100
974 01 Banská Bystrica


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35607/V.
Bankové spojenie: 5054376575 / 0900

Potvrdenie o registrácii RVPS Rožňava podľa par. 40 Zák. č. 39/2997 Z.z.: ev,č, 2014/000380
Pridelenie rozlišovacieho čísla ŠVPS SR: RL - RV2 SK, prevádzkareň Palcmanská Maša – Dedinky
Osvedčenie MPaRV na chov rýb: 14/2017-520

Kontaktné údaje

Ľubomír Kaplán konateľ kaplan@castor.sk +421 905 705 785
rybár – drobný predaj na vodnej nádrži Palcmanská Maša +421 903 464 192
©2014 Fishland s.r.o.